BSM – de Jong Therapie

dreamstime_xs_62681642

OMDAT HET GAAT OM JOUW KIND

 

Waarom BSM – de Jong Therapie?

BSM staat voor Brain Stimulating Method, dus Brein Stimulerende Methode. Kort gezegd, het is een methode om de hersenen te stimuleren en problemen te normaliseren.

Uitgangspunt bij de therapie volgens de BSM – de Jong® is dat ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen, op welke leeftijd dan ook, vaak een lichamelijke oorzaak hebben.

Hoe werken lichaam en hersenen nu samen? Via de zintuigen, het horen, het zien, het voelen, het ruiken en het proeven, dus de smaak, komen de prikkels uit de buitenwereld onze hersenen binnen en worden hier verwerkt. Dit ingewikkelde proces noemen we input. De reacties die we op de input terug geven heet output. Als dit in evenwicht is, functioneren we goed, zijn we gelukkig en tevreden en kunnen optimaal gebruik maken van de kansen die we krijgen in het leven.

Onze hersenen zijn flexibel. Hersenen kunnen in reactie op nieuwe informatie nieuwe combinaties maken van zenuwcellen en neurotransmitters (stofjes die boodschappen tussen de zenuwcellen overbrengen). Onze hersenen zijn plooibaar, veranderen voortdurend en passen hun bedrading aan overeenkomstig nieuwe gedachten en ervaringen.

Als gevolg van het leerproces verandert ook de functie van de afzonderlijke neuronen zelf, waardoor elektrische prikkels makkelijker worden doorgegeven.

De bewegingsoefeningen die door mij aan je worden uitgelegd en voorgedaan, hebben dezelfde uitwerking.