Disclaimer

1. Inhoud
Greta Stienstra – bij de Leij || B.S.M. – de Jong Therapeute behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de inhoud, correctheid, compleetheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid inzake schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief op enigerlei wijze incomplete of incorrecte informatie, zal daarom worden afgewezen.

2. Copyright
Greta Stienstra – bij de Leij || B.S.M. – de Jong Therapeute heeft getracht geen materiaal onder copyright te publiceren of, indien materiaal onder copyright gepubliceerd werd, het copyright aan te geven.
Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Greta Stienstra – bij de Leij || B.S.M. – de Jong Therapeute mag niets van deze website worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy t.b.v. persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

3. Doorverwijzingen en links
Greta Stienstra – bij de Leij || B.S.M. – de Jong Therapeute is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt verwezen of gelinkt.
Indien enige schade ontstaat door het gebruik van de informatie op die pagina’s, kan alleen de auteur van de respectieve pagina’s aansprakelijk zijn, niet degene die de links naar deze pagina’s heeft geplaatst.

4. Persoonlijke gegevens
Het gebruik van de gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummers en emailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongevraagde spamberichten zenden zullen worden vervolgd.

5. Wettelijke geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie die hiernaar verwees. Indien secties of individuele onderdelen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, beïnvloedt dit de inhoud of geldigheid van de andere onderdelen niet.

6. Email disclaimer
Alle emailberichten van en aan Greta Stienstra – bij de Leij || B.S.M. – de Jong Therapeute zijn bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien het emailbericht per ongeluk aan u is toegezonden, verzoeken wij u direct contact op te nemen met info@bsmdejongtherapie.nl. In dat geval verzoeken wij u ook het mailbericht te vernietigen en de inhoud niet te gebruiken noch op enigerlei wijze aan derden te tonen, aangezien het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten die door het beroepsgeheim wordt beschermd. Iedere geadresseerde dient voor ogen te houden dat internet-email aan risico’s is blootgesteld; Greta Stienstra – bij de Leij || B.S.M. – de Jong Therapeute aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden die voortvloeien uit het gebruik van internet email.