Kosten en vergoeding

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de kosten van de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. Hiervoor hoef je niet eerst je ‘eigen risico’ aan te spreken.

Vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van het aanvullende verzekeringspakket dat je bij jouw zorgverzekeraar hebt afgesloten.

Ziektekosten die niet vergoed worden, kunnen voor aftrek Inkomstenbelasting in aanmerking komen. Men noemt dit niet vergoede ziektekosten “eigen bijdragen” welke niet verward moeten worden met het  “eigen risico”.

Je kunt niet vergoede eigen bijdragen voor de volgende consulten aftrekken:

  • (Tand)arts
  • Specialist
  • Fysiotherapeut
  • Alternatieve geneeswijzen

Het uurtarief bedraagt € 70,–. Korting is, na onderling overleg, mogelijk. Contact tussendoor via telefoon en mail is gratis.

Voor meer informatie verwijs ik je naar je zorgverzekeraar en/of belastingspecialist.

Als therapeut ben ik lid van

  • LVNT Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten
  • RBCZ – Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg

Vergoedingenlijsten LVNT*)  therapeuten: 20212022

(Met betrekking tot vergoeding door de zorgverzekeraar: Vanaf 2017 tref je regelmatig de term Plato eisen aan. Dit houdt in dat therapeuten moeten voldoen aan bepaalde eisen. Ik voldoe aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen).

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via info@bsmdejongtherapie.nl

*)
Per 1 januari 2020 is de VNT samengegaan met de LVNG. De nieuwe naam – LVNT – is ingegaan op 1 januari 2020. Het jaar 2020 is derhalve een overgangsperiode geweest van oude naam naar nieuwe naam.