Leren spreken

Voor kennisoverdracht is spreken noodzakelijk. Een achterblijvende taal/spraakontwikkeling kan leerachterstanden veroorzaken. Om goed te kunnen spreken moet het kind beschikken over:

 • Een goede passieve woordenschat
 • Een goede actieve woordenschat
 • Een goede articulatie
 • Een goede activering van de stembanden
 • Een goede ademhaling
 • Een goed gehoor

Ik zie in mijn praktijk o.a. kinderen die:

 • Niet gaan spreken
 • Heel weinig en/of traag spreken
 • Bepaalde letters niet kunnen uitspreken
 • Zwak articuleren
 • Te geringe passieve woordenschat hebben
 • Zelf functiewoorden maken
 • Onderdelen van woorden verwisselen
 • Te snel spreken
 • Stotteren

dreamstime_m_44592591