Ontwikkelingsproblemen

“Les chromosomes n’ont pas le dernier mot (De chromosomen hebben niet het laatste woord.)”
(Professor Reuven Feuerstein)

dreamstime_xs_51817112

Een kind groeit in 18 jaar uit van foetus tot volwassene, maar deze ontwikkeling verloopt niet altijd ongestoord. Niet alleen volgt elk kind zijn eigen proces maar er kunnen ook vertragingen optreden.

Veel voorkomende problemen waar kinderen in hun ontwikkeling mee te maken kunnen krijgen zijn:

  • Leer- en concentratieproblemen (het niet leerbaar zijn)
  • Spraakstoornissen
  • Hyperactiviteit
  • Motorische problemen

Soms echter blijkt al bij de geboorte dat uw kind anders is. De kinderarts stelt bijvoorbeeld vast dat er sprake is van een bepaald syndroom.

Een “syndroom” is de aanduiding voor een aantal bij elkaar behorende specifieke symptomen.

Vaak volgt na de diagnose een moeilijke periode. Welke beslissingen moet je nemen. Welke therapieën moet je met je kind gaan volgen. Wat moet je accepteren, wat kun je veranderen.

Mijn advies: volg je hart en je gezond verstand. Elk kind wil graag gelukkig zijn. Dat hoort het uitgangspunt te zijn.